Reference 216

All about: References | All about: |

216. LOV-2003-06-27-64 Lov om alternativ behandling av sykdom mv : English: Act relating to the alternative treatment of disease, illness, etc, Helse- og omsorgsdepartementet, 2002-2003 Sess. (2003).