Reference 238

All about: References | All about: |

238. Law nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şipracticilor de medicinăcomplementară/alternativă (Concerning the organisation and functioning of the practices of complementary/alternative medicine), The Parliament of Romania(2007).