Reference 250

All about: References | All about: |

250. The National Council of the Slovak Republic. Act No 578/2004 Coll. of 21 October 2004 on healthcare providers, health workers and professional organisations in the health service, and amending and supplementing certain laws, as amended by later regulations. (Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Brussel 2004 [cited 2012 Januaray 27]; Available from: http://eurlex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:040:0004:0005:EN:PDF.