Reference 255

All about: References | All about: |

255. The National Council of the Slovak Republic. Act No. 581/2004 Coll. on Healthcare Insurance Companies and Surveillance over Health Care and on Amendment and amendments of certain acts (Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťoua o zmene a oplnení niektorých zákonov). Bratislava 2004 [cited 2012 February 2, ]; Available from:

http://www.udzs.sk/?lang=en.