Reference 295

All about: References | All about: |

295. Ministry of Health Turkey. 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) Kanun Hükmünde Kararname: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 2011 [cited 2012 February 24]; Available from: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102M1-3.htm.