Reference 84

All about: References | All about: |

84. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB). Alternativ behandling regler og rettigheter autorisert eller eksaminert behandler. Copenhagen 2011 [cited 2011 28 September]; Available from:

http://www.vifab.dk/alternativ+behandling/regler+og+rettigheder/autorisation+og+behandling/autoriseret+eller+eksamineret+